Všeobecné bezpečnostní pokyny k lampičkám


  • Jedná se o dekorační a designový prvek, nikoliv zdroj hlavního světla.
  • Tento produkt je výhradně určen pro použití v interiéru.
  • Lampička není určena ke hraní. Nenechávejte s ní dítě o samotě.
  • Používejte ji vždy pod dozorem dospělé osoby. Nikdy ji nenechávejte svítit celou noc.
  • Lampička by měla být používána maximálně 3 hodiny denně.
  • Zajistíte si tak maximální délku životnosti LEDdiod.
  • Před použitím pozorně přečtěte návod k použití.

Instalaci a opravy může provádět pouze osoba s odpovídající certifikací v oboru elektro nebo výrobce Be Mark. Pozor! Při montáži, nebo při jakémkoliv zásahu do svítidla (instalace, čištění apod.), popř. při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel do zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič).


Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže, abyste zamezili neodborné montáži, nebo používání.

Změny:
Nevykonávejte žádné změny na osvětlení, nebo na jeho přívodním kabelu. Nepokoušejte se tento výrobek opravovat sami. V případě opravy Vámi provedené, nebude reklamace uznána.

Přívodní kabel:
Kabel není možné vyměnit. V případě jeho poškození podejte informaci výrobci Be Mark nebo předejte kabel k likvidaci.

Uvedení do provozu:
Nezapínejte lampičku do provozu pokud samotná lampička nebo jeho přívodní kabel vykazuje známky poškození.

Výměna zdroje:
Lze vyměnit pouze u výrobce Be Mark

Maximální příkon zdroje:
Nesmí být překročen a musí být dodržen předepsaný typ zdroje.
Uvedeno na adaptéru lampičky.

Pokyny k údržbě:
Lampičku je možné čistit pouze ve vypnutém stavu. K vyleštění použijte trošku okeny (clean) na hadřík a vyleštěte hadříkem do sucha. Do oblasti přívodního kabelu, nebo částí pod napětím nesmí proniknout žádná vlhkost! Použitím nevhodného čistícího prostředku mohou vzniknout skvrny, nebo může dojít k poškození povrchu.

Nikdy lampičky nepřikrývat.


Varování

Pokud dojde k některé z níže uvedených situací, vytáhněte kabel lampičky ze zásuvky a lampičku nepoužívejte! (v případě potřeby požádejte o pomoc):

• Vadná zásuvka nebo propojovací kabel.

• Vadný kryt nebo spoj krytu lampičky.

• Na kryt lampičky působí vlhkost nebo déšť.

• Z krytu lampičky vychází kouř nebo jiskří.

• Světelný zdroj abnormálně bliká nebo je prasklý.


Záruční doba výrobku je 24 měsíců.

Není určeno pro hru děti od 0 do 14 let.